Search

Meggle respekton mjedisin ne investimet e saj
Per ne pergjegjesia eshte nje mision dite per dite. Qellimi I kesaj nuk eshte vetem per te siguruar vazhdimesin e kompanise por dhe por dhe per te marre ne konsiderate interest e brezit te ardhshem. Per Meggle kjo do te thot qe ne cdo investim qe ndermarim, ne nuk shohim vetem efektin afatshurter te saj po e shohim ne aspakt afatgjate per shendetin,kulturen,punesimin,mjedisin,klimen.

Kjo gjithashtu perfshin perdorimin e te mirave natyrore ne nje forme qe nuk demton te ardhmen. Per ne nuk eshte e kenaqeshme vetem nje menaxhim I mire I cilesise por dhe ruajtja e burimeve mjedisore. Nder masat konkrete te rendesishme qe ndermer kompania perfshihen dhe menaxhimi me shume efikasitet:

  • Energjise
  • Ujit
  • Mbeturinave
  • Aktivitete kulturore
  • Aktivitete sportive