Search

Trajnime

1. The International School of Gelato(Mec3)

Shkolla Mec 3 është themeluar me një qëllim të veçantë për të sigurar këshilla të plota për ekspertët në fushën e akullores. Kjo shkollë është e para që ka përfshirë një metodë mësimdhënie me klasa të vogla që u siguron zhvillimin individual në  praktikë të gjithçka mëson.

                    

 

2. Art Decor & Designe (Foo Food Product)

Kompania Foo Food Products organizon trajnime të shpeshta për dekorimin e tortave në mënyra të veçanta, si dhe sygjerimin e recetave të reja të pa provuara më parë në tregun Shqipëtar. Ekspertet turke demostrojnë për në mënyrën e realizimit dhe na komunikojnë këshillat e nevojshme.

                    

 

3. Behind the Scenes (Meggle)

Meggle i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit të stafit të saj. Në si partnerë të Meggle marrim pjesë në trajnimet e ndryshme si:

  1. Trajnim për studentët e sapo diplomuar për tu njohur me tregun e punës, mënyrën e punës dhe llojet e produkteve.
  2. Trajnime për profesionistë.
  3. Trajnime për studentë të nivelit master.