Search

Portofoli i Produkteve


Gjatë viteve të fundit portofoli produkteve tona është pasuruar gjithnjë e më shumë, duke kapur shifrën mbi 800 produkte të markave më prestigjoze në botë. Markat kryesore që BBI ofron për tregon shqiptar përfshijnë markat Duru, Mec3, Meggle, Sefco Zeelandia, Tate & Lylel, Ulker, Fo Ozmer, Vandemoortele, Royal Smilde, Kvasac, Agrifreda, Pendiknisasta, Altinmarka, Konexfood, Fructo Silven, Alexandra Madlen, Folyoterm Ambalaj, Ceza Komerc, Erze Ambalaj, Polterm Ambalaj, Serenay, Sinanly Ambalaj, Sirin Plastik, Aha Internacional, Dulcistar dhe Ambrosio.

 

Portofoli produkteve të tregtuara nga kompania BBI, është i strukturuar në 2 divizione kryesore Ushqimore dhe Produkte Paketimi. Strukturimi ndjek skemën e mëposhtëme:

I.Ushqimore

  • Lende te para (pasticeri&akullore)
  • Produkte ushqimore per supermarkete

II.Produkte paketimi

  • Ambalazhe kartoni dhe letre
  • Ambalazhe alumini
  • Ambalazhe plastik