Search

Froca Shitëse


Stafi ynë i shitjes është baza kryesore e operacioneve të përditshme në BBI. Çdo ditë ne përpiqemi të ndërtojmë një forcë shitje të motivuar dhe përgjegjëse në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve tona tek klientët tanë fundorë. Objektivat tona të shitjes mund ti përmbledhin në dy më kryesoret që janë:

  • Shpërndarja e mallrave në të gjithë territorin ku BBI tregton produktet e saj
  • Vendosja e çmimeve sa më pranë me realitetin e tregut

 

Për të ndërtuar sa më mirë forcën e saj të shitjes BBI ka konceptuar ngritjen e një departamenti të dedikuar për shitjen. Në përbërje të këtij departamenti përfshihen:

  1. Persona të dedikuar vazhdimisht në kontakt me klientet tanë
  2. Menaxherët e klientëve kryesorë (VIP) për marrjen e porosive dhe mbajtjen në kontakt të vazhdueshem për recetat dhe risitë e fundit
  3. Menaxherët për klientët e shpërndarë sipas zonave, që qëndrojnë në kontakt me departamentin e logjistikës
  4. Transportuesit që dërgojnë porositë e marra drejtpërdrejt nga klienti nëpërmjet telefonatave ose email dhe porositë e dërguara nga departamenti logjistikës