Search

Historiku i Kompanisë


Kompania BBI Group (Best Brands Internationally) është një ndër kompanitë më të mëdha  të tregtisë ushqimore në Shqipëri, me një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e importit dhe shpërndarjes se nje game te gjere produktesh ne treg. Historia jone e biznesit i ka fillesat qe ne 1991 me iniciativen e presidentit, Z.Vladimir Luci, per te qene nje kompani lider ne treg, bazuar ne cilesine e markave qe mbajne produktet tona. Stafi i kualifikuar  me mbi 70 punonjes na mbajne lidhur ngushte me konsumatorin dhe sigurojne prezencen tone ne te gjithe territorin e Shqiperise.

 

 

Strategjia


Strategjia jonë bazohet ne fokusin e projekteve fitimprurese ku do te jemi numri 1, zbatimi i vlerave dhe standarteve me te rendesishme ne vendimarrje, marketingun global te markave dhe ruajtjen e imazhit te secilit produkt dhe prezantimin ne treg sipas strategjive nderkombetare.